Producten

Daken

Eemshout Prefab levert prefab daken voor alle veelvoorkomende dakvormen als lessenaars daken, mansardekappen en piramidekap conform de wensen van onze klanten. Door het dak op te delen in transporteerbare elementen wordt van een complex dak een bouwpakket gemaakt voor de aannemer. Dit zorgt voor een snelle doorloop op de bouwplaats.

Aan de bovenzijde wordt de kapconstructie afgewerkt met panlatten of voorzieningen voor afwerkingen van riet, zink of een andere dakbedekking. De onderzijde van de dakelementen is voorzien van een groene spaanplaat of een fabrieksmatig wit afgewerkte zichtwerk onderplaat. Door te variëren in de opbouw zijn RC-waarden ≥ 10 m²*K/W te realiseren geschikt voor passiefhuis niveau. Daarnaast is het mogelijk door de juiste detaillering een luchtdichtingsklasse 3 te behalen.

In de dakelementen zijn constructieve voorzieningen opgenomen zodat deze in veel gevallen zelfdragend uitgevoerd worden. Daarnaast kunnen in de dakelementen voorzieningen opgenomen worden voor dakramen, dakkapellen, (dragende) schoorstenen en eventueel doorvoeren voor installaties. E.e.a. geheel naar wens van onze klanten.

Dakkapellen

Als onderdeel van het “bouwpakket” van de kapconstructie en compleet plaatje met de dakelementen kan Eemshout Prefab de dakkapellen voor u produceren en leveren. De dakkapellen bestaan uit zijwangen en (plat) dakelementen. De dakkapellen worden geleverd als ruwbouw elementen of deze worden samengesteld en fabrieksmatig voorzien van dakbedekking en aftimmeringen. Dit laatste zorgt voor een kortere doorlooptijd op de bouwplaats. De dakkapellen worden gemonteerd op een fabrieksmatig gemaakte sparing in de dakelementen.

Houten vloeren

Houten vloeren bestaan uit een door onze constructeur berekende balklaag voorzien van bovenplaat. De vloeren kunnen uitgevoerd worden als licht belaste vlieringvloer tot een zwaar belaste verdiepingsvloer welke in het werk voorzien wordt van een zware cementdekvloer. Wanneer het constructief noodzakelijk is worden aanvullende voorzieningen als verzwaarde balklagen of gelamineerde liggers in de vloeren opgenomen. Afhankelijk van de kapvorm en overspanning van een vlieringvloer is het zelfs mogelijk deze vloer “op te hangen” in de kapconstructie.

De vloerelementen worden tijdens de productie voorzien van een hijsvoorziening. Door middel van deze hijsvoorziening worden de vloeren gemonteerd. Deze voorziening worden na de montage verwijderd.

HSB Wanden

Houtskeletbouw wandelementen kunnen in de zowel de woning-/ als de utiliteitsbouw toegepast worden als:

  • Binnenspouwbladen
  • Onbeklede buitenwanden
  • Woningscheidende wanden
  • Binnenwanden
  • Gevelsluitende elementen

Houtskeletbouw wanden bestaan uit (constructief) hout, isolatie en beplating. De wanden van Eemshout Prefab hebben het voordeel dat deze dragend uitgevoerd kunnen worden. Onze constructeur zal in dit geval bepalen welke voorzieningen er in de wand opgenomen worden.

De elementen worden geïsoleerd afgeleverd op de bouwplaats. Door de variëren in de dikte en samenstelling van de elementen zijn RC-waarden ≥ 8 m²*K/W te realiseren.

Het is mogelijk om in onze wanden tijdens de productie al inbouwdozen en leidingen voor elektra op te nemen. Door onze afdeling engineering wordt dit op de door de klant aangegeven positie in de elementen verwerkt.

 

Aan de buitenzijde kunnen de wandelementen voorzien worden van belatting waarop de gevelbekleding wordt aangebracht. Tevens is het mogelijk af te sluiten met een folie waarvoor een luchtspouw en gevelmetselwerk zit. De binnenzijde van de elementen kan afgewerkt worden met een vezel-versterkte plaat waardoor een minimale afwerking noodzakelijk is. Een andere optie is het aanbrengen van een ruwe plaat zodat de aannemer de wandelementen na de montage verder af kan werken.

Geproduceerd onder optimale omstandigheden

HSB Casco’s

In een houtskeletbouw casco worden diverse producten van Eemshout bij elkaar gecombineerd tot één geheel. Door de levering van de wanden/vloeren en daken ontstaat een perfect op elkaar afgestemde constructie. Door alle onderdelen in prefab houtskelet uit te voeren kan het casco in de meeste gevallen in enkele dagen door de aannemer gemonteerd worden.

Indien noodzakelijk kunnen de onderdelen aardbevingsbestendig worden uitgevoerd. Onze constructeur kan hiervoor de voorzieningen berekenen. Dit gebeurt conform de geldende normen.